Актуална информация за епидемиологичната обстановка в област Русе за 30 април

364

Дневникът на репортера
Текст: Галя Савова