Актуална информация за епидемиологичната обстановка в област Русе за 4 май

323

Дневникът на репортера
текст: Галя Савова