Благотворителен баскетболен турнир на клубовете „Ротаракт“ и „Ротари“

347

Георги Великов представя кампанията за закупуване на дефибрилатор за линейки.

Интервю: Лилия Рачева