Близо 200 русенчета се превърнаха в архитекти и строители в Библиотеката

147

Репортаж: Теодора Копчева