Близо 200 русенчета се превърнаха в архитекти и строители в Библиотеката

267

Репортаж: Теодора Копчева