Брифинг на кмета Пенчо Милков от 23.03.20 г. /І част/

242

Местят се някои от КПП на изходите на Русе в интерес на гражданите