България и Румъния с общ режим за проверки на корабите по река Дунав

58

Двете морски администрации ще разполагат със софтуер за електронна база данни.

Репортаж: Лилия Рачева