Български Червен кръст – Русе подготвя раздаването на хранителни пакети

392

Интервю: Галя Савова