Български Червен кръст – Русе подготвя раздаването на хранителни пакети

232

Интервю: Галя Савова