Български Червен кръст – Русе подготвя раздаването на хранителни пакети

172

Интервю: Галя Савова