Второ издание на книгата „Дунав – реката на Европа”

847

Проф. Васил Дойков и инж. Николай Генчев поднасят на читателите любопитни факти за дунавските градове.

Репортаж: Лилия Рачева