Въвеждат ефективни критерии и правила в ОП „Управление на общински имоти“

172

29 общински жилища са освободени

Текст: Радио Русе