Въвеждат ефективни критерии и правила в ОП „Управление на общински имоти“

249

29 общински жилища са освободени

Текст: Радио Русе