Възпитаници на ПГТ „Иван Павлов“ дариха наградата си на децата от социални центрове

105

Петя Малакчиева разказва за своите съученици и успешното им представяне в проекта „Приеми и Промени“.
Как трябва обществото да се справи с дискриминацията и насилието участниците са представили богат снимков материал.

Интервю: Лилия Рачева