В кратък срок членовете в СИК трябва да предоставят удостоверение за банкова сметка

53

Ръководството на Община Русе уведомява председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете, участвали в секционните избирателни комисии на изборите за народни представители на 4 април, които не са представили официално удостоверение от банка за банковите си сметки (или картонче от банката), че могат да ги представят в сградата на Община Русе – при охраната на входа от страната на ул. Петър Берон до 14 април (сряда).