В поредния клуб „Здраве“ представят „Свойствата на магнитната вода и ползите за човешкото здраве“

940

Кина Георгиева: В клуб „Здраве“ на РБ Любен Каравелов представят „Свойствата на магнитната вода и ползите за човешкото здраве“