В Русе се проведе кръглата маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“

213

В Русе се проведе кръглата маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“.