Горски служители от РДГ Русе затвориха обект за съхранение и преработка на дървесина заради измами с превозни билети

74

Горски служители от Регионална дирекция по горите – Русе спряха дейността на обект за съхранение и преработка на дървесина в гр.
Тутракан.

Мярката е предприета след направена проверка по сигнал от екип на дирекцията, при която горските служители установили несъответствия във въведените данни в регистрите.

При преглед на превозните билети, проверяващите установили, че има дублиране на изходящите и входящи билети, както и че някои от тях са вписани по няколко пъти. Не е осигурен и необходимият достъп до видеонаблюдение на обекта, чрез който да се извърши проверка на
билетите.

След извършена допълнителна справка в Регионална дирекция по горите – Русе, горските служители установили, че фирмата е в ликвидация.

Разпоредени са допълнителни проверки. Предстои да бъдат уведомени разследващите органи.