„Готови за работа“ – информационна кампания на Агенция по заетостта

1008

„Готови за работа“ – информационна кампания на Агенция по заетостта