Два еко похода на ТД „Приста“ обединяват ученици от Русе

202

Интервю: Галя Савова