Два еко похода на ТД „Приста“ обединяват ученици от Русе

145

Интервю: Галя Савова