Два еко похода на ТД „Приста“ обединяват ученици от Русе

326

Интервю: Галя Савова