Детска градина и ясла за деца на медици

133

Как работят детските заведения в извънредните условия, ще научите от интервюто на Галя Савова с Радостина Пейкова, н-к отдел „Здравни дейности” – Община Русе.

Интервю: Галя Савова