Детските ясли в Русе са готови да приемат деца

713

Интервю на Галя Савова с Радостина Пейкова,
началник отдел „Обществено здраве“