Деца и възрастни с увреждания могат да кандидатстват за личен асистент

85

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 06.01.2021 г.

Община Русе започна осигуряването на лична помощ в съответствие с влезлия в сила Закон за личната помощ, което ще рече осигуряване на средства за личен асистент. Кой може да се ползва от нея – хора с трайни увреждания или с трайно намалена работоспособност, на които им е необходима определена чужда помощ, както и деца със степен на увреждания 90 и над 90 на сто или трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Текст: Теодора Копчева