Дизайнери от ПГО „Недка Лазарова“ създават истории по действителен случаи

386

Интервю: Галя Савова