Дизайнери от ПГО „Недка Лазарова“ създават истории по действителен случаи

666

Интервю: Галя Савова