Дизайнери от ПГО „Недка Лазарова“ създават истории по действителен случаи

212

Интервю: Галя Савова