Дневникът на репортера на 11.06.2019 – График за изплащане на възнагражденията на участниците в секционните избирателни комисии

361

Репортаж: Галя Савова