Дневникът на репортера

122

Предстои ремонт на
пътя Русе-Кубрат

Текст: Галя Савова