Днес отбелязваме 135 год. на икономическото образование в региона

1592

Преди 135 г. се поставя началото на икономическото образование в Русе и създаването на ПГИУ „Елиас Канети“

Информация: Галя Савова