До края на март ще завърши изграждането на новата драга на ИАППД

156

В напреднала фаза е изграждането на специализирано плавателно средство за драгиране, което ще влезе в състава на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. По-голямата част от изграждането на съоръжението вече е приключила и се очаква в най-скоро време  драгата да бъде завършена и доставена в гр. Русе. По какъв начин новото съоръжение ще подпомогне работата на Агенцията? – Галя Савова потърси за коментар инж Павлин Цонев, изп.- директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав.