До края на следващата година ще бъде изградена част от велоалеята от Русе до Николово

366

Отварянето на Русе към малките населени места чрез велоалеи е сложен и бавен процес. Сериозен проблем се оказва и поддържането на вече изградени , но   некачествени алеи, както и вандалските прояви в пешеходните зони.

Репортаж: Галя Савова