ДТ „Сава Огнянов“ с проекти за модерни европейски спектакли

135

Репортаж: Лилия Рачева