ДТ „Сава Огнянов“ с проекти за модерни европейски спектакли

287

Репортаж: Лилия Рачева