Държавен архив – Русе подреди изложба „Миналото днес“

164

Интервю на Галя Савова с Толя Чорбаджиева