Държавен архив – Русе подреди изложба „Миналото днес“

245

Интервю на Галя Савова с Толя Чорбаджиева