Д-р Димитър Лазаров от РЗИ-Русе: Европейска седмица за изследване на СПИН и хепатит 22-29 ноември

206

Интервю: Галя Савова