Д-р Димитър Лазаров от РЗИ – Русе за празника Св.Валентин

2015

Интервю: Галя Савова