Д-р Димитър Лазаров от РЗИ – Русе за профилактика срещу остеопорозата

157

Интервю: Галя Савова