Д-р Розина Мирчева, микробиолог за ПСР-тестовете, имунитета, антителата след прекаран КОВИД-19 и ваксините

112

Интервю: Галя Савова