Д-р Ценка Местанска за допирната точка между спорта и психологията

2005
Д-р Ценка Местанска – психолог

Интервю: Галя Савова