Европейски проект в помощ на манастирите

340

Български манастири са част от европейска инициатива за запазване на културно-историческото наследство. В рамките на проект SKIVRE финансиран по програма Еразъм + , бяха съставени 10 обучителни модули и обменени 31 добри практики от цяла Европа за това, как изработените от монасите продукти и храни могат да бъдат източник на доходи за манастирите и за регионите, в които се намират. В проучването се включиха представители на шест партньорски организации от  5 европейски държави- България, Германия, Белгия, Гърция, Австрия. Ръководител на проекта за България е Анжела Иванова. Галя Савова разговаря с нея.