Ежегодната награда „Русе – 21. век“ ще бъде връчена в Деня на народните будители

54

Кметът на Община Русе Пенчо Милков ще връчи ежегодната награда „Русе – 21. век“ в Деня на народните будители 1 ноември. С нея се удостояват ученици и студенти от учебни заведения на територията на общината за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.

Напомняме, че предложенията за наградата е необходимо да се внесат в деловодството на общината до 17:30 на 22 октомври. Кандидатурите трябва да включват изчерпателни мотиви и аргументация.