Елена Великова за предстоящите арт проекти на Художествена галерия – Русе

366

Интервю: Лилия Рачева