Елена Великова за предстоящите арт проекти на Художествена галерия – Русе

426

Интервю: Лилия Рачева