Елена Mинкова, изп.-директор на фондация „Русе-град на свободния дух“ за постъпилите проекти в конкурсната сесия „Знание и растеж“

2214

Елена Mинкова, изп.-директор на фондация „Русе-град на свободния дух“ за
постъпилите проекти в конкурсната сесия „Знание и растеж“.
Интервю: Галя Савова