Женски Lions клуб „Сексагинта приста“ – Русе с няколко инициативи по случай 20 годишнината си

2097

Д-р Даниела Бурмова – Президент на женски Lions клуб „Сексагинта приста“ – Русе за инициативите по случай 20 годишнината на клуба