За 10-та поредна година Община Русе подпомага семействата с репродуктивни проблеми

1557

Радостина Пейкова, н-к отдел „Обществено здраве“ в Община Русе с повече подробности

Интервю: Галя Савова