Зоните за кратковременно паркиране са с нова цена

99

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 29.10.2020 г.

От 2 ноември служители на ОП „Комунални дейности“ ще събират сумата в брой

Текст: Галя Савова