ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

306

Интервю: Галя Савова