ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

279

Интервю: Галя Савова