Изложба на художници юбиляри в Художествена галерия – Русе

331

Рерпортаж: Лилия Рачева