Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

179

материал: Лилия Рачева