Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

124

материал: Лилия Рачева