Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

246

материал: Лилия Рачева