Изложба „Резонанс“ обединява 16 млади русенски творци

273

На въпросите има ли място за младите русенски художници
и как творят отговарят Ина Валентинова и Мартин Петров.

Интервю: Лилия Рачева