Излязоха резултатите от първо класиране на децата в детските градини

309

Голяма част от заявените от родителите желания са удовлетворени  и само малък процент ще участват във второто класиране. Не така, обаче стоят нещата с желанието за записване на децата в първи клас, т.к  предпочитанията на родителите са предимно към три учебни заведения и там за второ класиране желаещите ще са значителен процент. Същевременно днес в Русе стартира изложение на учебните заведения от средното образование. За коментар по темите потърсихме Таня Тодорова, началник отдел Образование в Община Русе. С нея разговаря галя Савова