Инвестиционната политика на Общински пазари Русе

188

Интервю на Галя Савова с управителя на дружеството Кунчо Кунчев