Инвестиционната политика на Общински пазари Русе

235

Интервю на Галя Савова с управителя на дружеството Кунчо Кунчев