Инспекцията по труда засилва проверките в строителството, земеделието и туризма

1107
Георги Георгиев – гл.инспектор ,Инспекция по труда – Русе

17 работодатели са поискали да наемат непълнолетни на работа.

Репортаж: Теодора Копчева