И.д.кмет Димитър Недев издаде нова заповед, съобразена с мерките от МЗ

349

Дневник на репортера
Текст: Галя Савова