Каква е готовността на Община Русе да посрещне зимата?

139

Всяка година Община Русе дофинансира снегопочистването с близо 300 хиляди лева.
Въпреки настояването на местните власти и в бюджет 2021 не са предвидени повече средства от страна на държавата.
Галя Савова потърси за коментар Спасимир Димитров, директор на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе