Какво е състоянието на градския транспорт в Русе?

98

С влизане в сила на ограничителните мерки – спиране на присъствени учебните занятия, затваряне на редица сектори  , рязко намаля пътнико  потока в градския транспорт в Русе. През пролетта, при първото затваряне на държавата, общинското дружество премина на по-разреден график на движение. Какво се случва сега и как ще се справи с намалените приходи общинското дружество – Галя Савова потърси за коментар управителя на „Общински автотранспорт“ Александър Георгиев.

Интервю по телефона: Галя Савова