Какво се случва на пазарите в Русе, има ли напрежение сред търговците и кои ще са най-потърпевшите?

305

Коментар на Кунчо Кунчев, управител на Общински пазари-Русе